lev - תמונת טעינת אתר

זכרונות ילדות

תמונות ילדות אז והיום

הילד שהייתי הילד שבי עבר הווה עתיד חיבור חלומות

מי זה הילד שהיית?

האם הילד הזה קיים בך גם היום?

בסדנא נתבונן מעט אל עבר ילדותנו,

בעיקר בהקשר של חלומות

ניזכר שעדיין מותר לנו לחלום , בדיוק כפי שהיינו ילדים

נעבוד עם עץ-החומר שמחבר בין אז להיום בצורה כה מופלאה. 

מצד אחד שורשי ונצחי ומצד שני פורח וצומח כל שנה.


תוכלו למצוא אותי

כתובת:
כל הארץ וכל העולם (-;
טלפון:
052-4684017
דוא"ל:
לב סדנאות צילום בנייד

שמרו על קשר

© כל הזכויות שמורות לדבורה אדר סדנאות פוטותרפיה